Välj en sida

Testa dina kunskaper

Första testet

I detta första testet är fokus på bröstsmärta men en del andra tillstånd dyker också upp.

Andra testet

Detta är ett medelsvårt test och de flesta fall som tas upp här är vanliga i klinisk praxis.

Tredje testet

Tredje testet är ett medelsvårt men roligt test. Det kan vara klokt att ha med lathunden!

Fjärde testet

Fjärde testet prövar rytmdiagnostiken i första hand. De EKG som dyker upp är vanligt förekommande.

Femte testet

Här presenteras 10 fall spännande med arytmier, morfologiska tillstånd samt ischemi.

Sjätte testet

Sjätte testet kommer snart! Nya tester publiceras med 10 till 20 dagars mellanrum.

error: Innehållet är skyddat.

Gratis EKG lathund och fickhandbok!

Underlätta EKG-tolkningen med vår fickhandbok och lathund! Den ger en snabb men detaljerad överblick och vägledning. Skicka den direkt till din e-post!

You have Successfully Subscribed!